PropellerAds

Preeti To Unicode


यहाँबाट तपाईंले एकैपटक युनिकोड र प्रिटी फण्टमा अक्षरहरु परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।
Preeti font text box
तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस् । 

Unicode font text box
अब तलको बक्समा युनिकोड र माथी प्रिती फण्टका अक्षर देख्न सक्नुहुनेछ । 


प्रितीमा परिवर्तन गर्न तल्लो बक्समा युनिकोड अक्षर राखेर तल्लो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
Join Our Facebook !!!

More Latest